...... ยินดีต้อนรับท่าน เข้าสู่เว็ปไซท์ของl  ศูนย์การศึกษา โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง......ด้วยความยินดียิ่ง.......มาเรียนรู้ เพิ่มเติมความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ กับโรงเรียนการกำลังสำรองกันเถิดครับ.............                       

 
   

                       

 

VDO การสัสดีสำหรับประชาชน   
เรื่องที่ ๒การตรวจเลือกทหารกองเกิน
เข้ากองประจำการ


 

 

พลโท ทลวงรณ วรชาติ
ผบ.นรด.
 พลตรี วิโรจน์ วิจิตรโท
ผบ.ศสร.และ ผบ.รร.กสร.ศสร..
พันเอก (พิเศษ) สินไทย ฟักเหลือง
รอง ผบ.รร.กสร.ศสร.
 
 
 

 

 
 
เครือข่ายระบบ
E-Learning
ของกองทัพบกไทย
 

การจัดการองค์ความรู้ โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง
       

 
โปรดทราบ
 
 
โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง กำลังเปิดการเรียนการสอนในระบบ E-Learning  ในรายวิชาการสัสดีเบื้องต้นสำหรับกำลังพลสังกัด รร.กสร.ศสร.และผู้สนใจทั่วไป    โดยยึดถือแนวทางตามนโยบายของกองทัพบก  จึงขอให้กำลังพลสังกัด รร.กสร.ศสร.ทุกนาย และผู้สนใจได้ลงทะเบียนเรียนได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
           
โดยจะให้ ลงทะเบียนเรียน   29 ก.ย.57   ถึง   15 ต.ค.57
และเริ่มเรียนจริง   16 ต.ค.57  ถึง   15 พ.ย.57
  
 
     
 
แนวทางการปฎิบัติ
บทเรียนปฎิบัติงาน
ความรู้วิชาเหล่า
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความรู้วิชาชีพ
 
   
๒. หลักสูตรนายสิบสัสดีชั้นต้น
 
๓. หลักสูตรนายสิบสัสดีอาวุโส
   
๔. หลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นต้น
  ๔.การทำขนมลอดช่องสิงค์โปร์  
๕. หลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นสูง
   
๖. นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญา
เลื่อนฐานะ
   
     
     
 
๙. หลักสูตรกำลังพลสำรอง
       
 

๑๐.สิทธินักศึกษาวิชาทหาร

       
   

Site Meter การนับจำนวนครั้งที่เข้าเว็ป

Free Web Counter
การนับยอดจำนวนคน IP ที่เข้าเว็ปหน้านี้
เริ่มบันทึก เมื่อ 4 มี.ค.2557ฝึกศึกษายอด  วินัยเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม นำสู่การพัฒนา สร้างศรัทธาประชาชน

เว็ปไซท์นี้จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในระบบ E-Leaning
แก่กำลังพล ทบ.เจ้าหน้าที่สายงานสัสดี   ผู้บังคับสมาชิก อส.  กำลังพลสำรอง  และประชาชนผู้สนใจทั่วไป


ส่่วนการศึกษา โรงเรียนการกำลังสำรอง  ศูนย์การกำลังสำรอง
ค่ายธนะรัชต์ ๑๒๕ หมู่ ๓ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๖๐

admin : พ.ท.อดุลย์ ปานสกุล ผู้เขียนเว็ป ใช้โปรแกรม DREAMWEAVER 8
Webmaster : i_of_thailand@hotmail.com
 
February 20, 2015 1:57 PM