...... ยินดีต้อนรับท่าน เข้าสู่เว็ปไซท์ของl  ศูนย์การศึกษา โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง......ด้วยความยินดียิ่ง.......มาเรียนรู้ เพิ่มเติมความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ กับโรงเรียนการกำลังสำรองกันเถิดครับ.............                       

 
   

                       

 

VDO การสัสดีสำหรับประชาชน   
เรื่องที่ ๒การตรวจเลือกทหารกองเกิน
เข้ากองประจำการ


 

ปี 2557 เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบ E-Learning
1.หลักสูตร นายสิบสัสดีอาวุโสรุ่นที่ 25     คำสั่งให้ศึกษาในระบบ E-Learning    และ       ผู้สำเร็จการศึกษา
2. หลักสูตรกำลังพลของ รร.กสร.ศสร. เรียนวิชาระเบียบงานสารบรรณ      รุ่น 1        รุ่น 2

 หลักสูตร ปี 2558 ที่ เปิดการเรียนการสอนจบแล้ว
 
1. โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง กำลังเปิดการเรียนการสอนในระบบ E-Learning  ในรายวิชาการสัสดีเบื้องต้นสำหรับกำลังพลสังกัด รร.กสร.ศสร.และผู้สนใจทั่วไป    โดยยึดถือแนวทางตามนโยบายของกองทัพบก  จึงขอให้กำลังพลสังกัด รร.กสร.ศสร.ทุกนาย และผู้สนใจได้ลงทะเบียนเรียนได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จะเปิด 3 รุ่น คือ
                             รุ่นที่ 1 เป็นกำลังพลใน สกศ.รร.กสร.ศสร.
                                       ลงทะเบียนเรียน   29 ก.ย.57   ถึง   15 ต.ค.57
                                       เริ่มเรียนจริง        16 ต.ค.57  ถึง   15 พ.ย.57        (ผู้สำเร็จการศึกษา)
                     
                             รุ่นที่ 2  เป็นกำลังพลที่เหลือทั้งหมด ของ รร.กสร.ศสร.
                                        เปิดลงทะเบียน           1 - 15 พ.ย.57
                                        เริ่มเรียน  16 พ.ย.57   ถึง  15 ธ.ค.57                    (ผู้สำเร็จการศึกษา)
                       
                            รุ่นที่ 3  เป็นกำลังพล รร.กสร.ศสร.ที่ตกค้าง ลงทะเบียนไม่ทัน และสาเหตุอื่น  
                                            (รุ่นสุดท้ายปี 58)
                                           
                                        เปิดลงทะเบียนเรียน  15 - 31 ม.ค.58
                                        เริ่มเรียน    1 ก.พ.58  ถึง  3 มี.ค.58                        (ผู้สำเร็จการศึกษา)           
 
   
2. หลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ 29 จำนวน 40 คน  เรียนในระบบ E-Learning (ฝึกทักษะและเพิ่มพูนความรู้) ใน 5 รายวิชาหลักคือ                 (คำสั่งให้ศึกษาในระบบ E-Learning)
                       1. วิชาการสัสดีและกฎหมายการรับราชการทหาร
         
                       2. วิชาการทะเบียนพล
                       3. วิชาการเรียกพลและส่งพล
                       4. วิชาการกำลังสำรอง
                       5. วิชาระเบียบงานสารบรรณ 
                                           
                                       กำหนดลงทะเบียน ใน 25 พ.ย.57   -  4 ธ.ค.57
                                       เริ่มเรียนจริง         ใน  5  ธ.ค.57  -  25 ก.พ.58        (ผู้สำเร็จการศึกษา)
 
   
   
   
   
   
   

 

พลโท ทลวงรณ วรชาติ
ผบ.นรด.
 พลตรี วิโรจน์ วิจิตรโท
ผบ.ศสร.และ ผบ.รร.กสร.ศสร..
พันเอก (พิเศษ) สินไทย ฟักเหลือง
รอง ผบ.รร.กสร.ศสร.
 
 
 

 

 
 
เครือข่ายระบบ
E-Learning
ของกองทัพบกไทย
 

การจัดการองค์ความรู้ โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง
       

 
โปรดทราบ
 
     
       
    หลักสูตรปี 2558 ที่กำลังเปิดการศึกษาอยู่


3. หลักสูตรนายสิบสัสดีอาวุโส รุ่นที่ 26  จำนวน 40 นาย และอะไหล่อีก 10 นาย รวม 50 นาย 
เรียนในระบบ E-Learning (PRETEST) ใน 5 รายวิชาหลัก คือ   (คำสั่งให้ศึกษาในระบบ E-Learning)
                       1. วิชาการสัสดีและกฎหมายการรับราชการทหาร
                       2. วิชาการทะเบียนพล
                       3. วิชาการเรียกพลและส่งพล
                       4. วิชาการกำลังสำรอง
                       5. วิชาระเบียบงานสารบรรณ
                                      กำหนดลงทะเบียน ใน    1 - 15 มี.ค.58
                                      เริ่มเรียนจริง         ใน 16 มี.ค.58  -  19 เม.ย.58   


4. หลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ 27 จำนวน 40 นาย และอะไหล่อีก 10 นาย รวม 50 นาย
เรียนในระบบ E-Learning (PRETEST) ใน 5 รายวิชาหลัก คือ  (คำสั่งให้ศึกษาในระบบ E-Learning)

                       1. วิชาการสัสดีและกฎหมายการรับราชการทหาร
                       2. วิชาการทะเบียนพล
                       3. วิชาการเรียกพลและส่งพล
                       4. วิชาการกำลังสำรอง
                       5. วิชาระเบียบงานสารบรรณ
                                          กำหนดลงทะเบียน         ใน    1 - 15 มี.ค.58
                                          เริ่มเรียนจริง         ใน 16 มี.ค.58  -  19 เม.ย.58      
 
     
 
แนวทางการปฎิบัติ
บทเรียนปฎิบัติงาน
ความรู้วิชาเหล่า
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความรู้วิชาชีพ
 
   
๒. หลักสูตรนายสิบสัสดีชั้นต้น
 
๓. หลักสูตรนายสิบสัสดีอาวุโส
   
๔. หลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นต้น
  ๔.การทำขนมลอดช่องสิงค์โปร์  
๕. หลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นสูง
   
๖. นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญา
เลื่อนฐานะ
   
     
     
 
๙. หลักสูตรกำลังพลสำรอง
       
 

๑๐.สิทธินักศึกษาวิชาทหาร

       
   

Site Meter การนับจำนวนครั้งที่เข้าเว็ป

Free Web Counter
การนับยอดจำนวนคน IP ที่เข้าเว็ปหน้านี้
เริ่มบันทึก เมื่อ 4 มี.ค.2557ฝึกศึกษายอด  วินัยเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม นำสู่การพัฒนา สร้างศรัทธาประชาชน

เว็ปไซท์นี้จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในระบบ E-Leaning
แก่กำลังพล ทบ.เจ้าหน้าที่สายงานสัสดี   ผู้บังคับสมาชิก อส.  กำลังพลสำรอง  และประชาชนผู้สนใจทั่วไป


ส่่วนการศึกษา โรงเรียนการกำลังสำรอง  ศูนย์การกำลังสำรอง
ค่ายธนะรัชต์ ๑๒๕ หมู่ ๓ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๖๐

admin : พ.ท.อดุลย์ ปานสกุล ผู้เขียนเว็ป ใช้โปรแกรม DREAMWEAVER 8
Webmaster : i_of_thailand@hotmail.com
 
March 11, 2015 1:39 PM