...... ยินดีต้อนรับท่าน เข้าสู่เว็ปไซท์ของl  ศูนย์การศึกษา โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง......ด้วยความยินดียิ่ง.......มาเรียนรู้ เพิ่มเติมความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ กับโรงเรียนการกำลังสำรองกันเถิดครับ.............                       

 
   

                       

โปรดทราบ
ขอให้ผู้เรียนในระบบ E-Learning หลักสูตรนายสิบสัสดีอาวุโส รุ่นที่ 25
ได้เข้าที่สมุดรายงาน ประเมินครูผู้สอนในระบบ
และพิมพ์ใบประกาศนียบัตร ทั้ง 5 วิชา ได้แล้วครับ

VDO การสัสดีสำหรับประชาชน   
เรื่องที่ ๒การตรวจเลือกทหารกองเกิน
เข้ากองประจำการ


 

 

พลตรี เฉลิมพล ธรรมสุนทร
ผบ.รร.กสร.ศสร.
 พ.อ.สินไทย ฟักเหลือง
รอง ผบ.รร.กสร.ศสร.

 
 
 

 

 
 
เครือข่ายระบบ
E-Learning
ของกองทัพบกไทย
 
การจัดการองค์ความรู้ โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง
       
 
แนวทางการปฎิบัติ
บทเรียนปฎิบัติงาน
ความรู้วิชาเหล่า
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความรู้วิชาชีพ
 
   
๒. หลักสูตรนายสิบสัสดีชั้นต้น
 
๓. หลักสูตรนายสิบสัสดีอาวุโส
   
๔. หลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นต้น
  ๔.การทำขนมลอดช่องสิงค์โปร์  
๕. หลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นสูง
   
๖. นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญา
เลื่อนฐานะ
   
     
     
 
๙. หลักสูตรกำลังพลสำรอง
       
 

๑๐.สิทธินักศึกษาวิชาทหาร

       
   

Site Meter การนับจำนวนครั้งที่เข้าเว็ป

Free Web Counter
การนับยอดจำนวนคน IP ที่เข้าเว็ปหน้านี้
เริ่มบันทึก เมื่อ 4 มี.ค.2557ฝึกศึกษายอด  วินัยเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม นำสู่การพัฒนา สร้างศรัทธาประชาชน

เว็ปไซท์นี้จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในระบบ E-Leaning
แก่กำลังพล ทบ.เจ้าหน้าที่สายงานสัสดี   ผู้บังคับสมาชิก อส.  กำลังพลสำรอง  และประชาชนผู้สนใจทั่วไป


ส่่วนการศึกษา โรงเรียนการกำลังสำรอง  ศูนย์การกำลังสำรอง
ค่ายธนะรัชต์ ๑๒๕ หมู่ ๓ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๖๐

admin : พ.ท.อดุลย์ ปานสกุล ผู้เขียนเว็ป ใช้โปรแกรม DREAMWEAVER 8
Webmaster : i_of_thailand@hotmail.com
 
July 1, 2014 3:04 PM